fbpx Podróże w czasach COVID-19 | Covid-19 a turystyka

Podróże w czasach COVID-19

Drodzy Podróżnicy,

na wstępie życzymy Wam dużo zdrowia. Dbajcie o siebie i swoich bliskich! Mamy nadzieję, że stan jaki zaistniał, będzie miał na Was, Wasze życie osobiste i zawodowe, jak najmniejszy wpływ.

***
2020 rok z wielu powodów COVID-19 nie należał do najłatwiejszych. Dla Was - jeśli chodzi o możliwości swobodnego podróżowania - dla nas w kwestii prowadzenia biura podróży, planowania wyjazdów oraz wobec wprowadzania przez różne państwa nagłych ograniczeń i restrykcji. Nasze ulubione kierunki "zamknęły się" jako jedne z pierwszych i zapewnie zostaną otwarte jako jedne z ostatnich. Jednak dzięki Waszej i naszej determinacji kilka wyjazdów udało się zrealizować - udanych i zdrowych :-)

Teraz, na początku nowego roku, możemy Was zapewnić, że pomimo tak niesprzyjających warunków, jesteśmy w dobrej i stabilnej kondycji finansowej i optymistycznie patrzymy na zbliżający się sezon. Wszystkie pieniądze z anulowanych wycieczek zostały rozdysponowane zgodnie z Waszą wolą:
- w formie zwrotów;
- lub w formie zwrotów z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG);
- przeniesione na inne wycieczki w przyszłości;
- lub na vouchery podróżnicze (ponad 250 tys PLN!).

Nie pozostaje nic innego, jak śledzić ponowne otwarcie ruchu turystycznego, planować wycieczki i je realizować! Dziękujemy za Wasze wsparcie, cierpliwość i wspólne plany na przyszłość!!!

***

 

Jak wiecie, z powodu koronawirusa, ruch turystyczny na świecie niemal zupełnie się zatrzymał, a wiele granic jest zamkniętych. Chcemy Was zapewnić, że śledzimy sytuację krajową i zagraniczną bardzo intensywnie - zwłaszcza w miejscach, do których organizujemy nasze wycieczki lub państw tranzytowych.

 

JAK POSTĘPUJEMY?

Większość wyjazdów zagranicznych i polskich do 31 grudnia 2020 roku zostało anulowanych lub przeniesionych na późniejszy termin. Uczestnicy wycieczek, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym, zostali o tym poinformowani i zadecydowali o przeniesieniu na inny termin lub wymianę wpłaconych środków na "vouchery na wycieczki".

Wyjazdy rozpoczynające się w lutym 2021 roku i późniejsze, planowane są do realizacji zgodnie z harmonogramem. Jednak ze względu na dynamikę zmian, cały czas monitorujemy sytuację w kraju i za granicą oraz analizujemy wszystkie możliwości, w tym opcje ewentualnej zmiany terminu wyjazdu w przypadku przedłużenia restrykcji związanych z podróżami. Prosimy o terminowe wpłaty kolejnych rat za wyjazd* (chyba, że w komunikacji mailowej zostało zaznaczone inaczej), a w przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. O zmianie statusu wyjazdu uczestnicy są każdorazowo informowani drogą mailową lub telefonicznie.

*Wpłata II raty na wycieczki, które rozpoczynają się do 31 stycznia 2021 r. - zostaje przesunięta z 29 na 14 dni przed wyjazdem, chyba, że w komunikacji mailowej zostało ustalone inaczej. Na wycieczki rozpoczynające się od 1 lutego 2021 termin wpłaty II raty pozostaje bez zmian - najpóźniej 29 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

1. #zmieńterminnieodwołuj Wasze zaliczki na wyjazdy są niemal natychmiast przeznaczane na zakup biletów lotniczych oraz rezerwację usług lokalnych. Dlatego (gdy tylko jest to możliwe) bezpośrednio zagrożone wycieczki, przesuwamy na późniejszy termin lub na następny sezon w zależności od porozumień z usługodawcami. Zachęcamy do zmiany terminu wyjazdu, a nie do całkowitej rezygnacji. W przypadku wyjazdów już anulowanych istnieje możliwość przeniesienia się na dowolną inną wycieczkę z naszej oferty.

2. #voucherynawycieczki Przygotowaliśmy dla Was również "Vouchery na wycieczki", które umożliwiają Wam przeniesienie wpłaconych środków na dowolną wycieczkę z naszej oferty aż do 31 grudnia 2023 r., bez podawania konkretnego wyjazdu. Vouchery imienne objęte są promocją +5% wartości vouchera (szczegóły). Przeniesienie środków na voucher jest możliwe w przypadku wyjazdów odowłanych ze względów epidemicznych, ale vouchery można również kupić nie będąc zapisanym na jakąkolwiek naszą wycieczkę.

3. #zwrotpieniędzy Występujących o zwrot wpłaconych środków informujemy, że w przypadku anulacji wyjazdu z powodu epidemii COVID-19 (a więc zaistnienia przesłanek uniemożliwiających wyjazd, takich jak zamknięte granice lub brak lotów, itd.) przysługuje Wam 100% zwrot wpłaconych środków. Od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zwrot środków był realizowany wyłącznie za pośrednictwem TFG / UFG (po więcej informacji kliknij w link). Zwroty za wycieczki odwołane w 2021 r. realizujemy do 14 dni od dnia odwołania wyjazdu.

Chcemy Was zapewnić, że każda Wasza złotówka wpłacona na wyjazd jest ubezpieczona w prywatnym towarzystwie ubezpieczeniowym AXA (UNIQA), jak również w ramach państwowego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG). Dodatkowo kondycja finansowa firmy jest dobra i stabilna, nie jesteśmy obciążeni żadnymi kredytami lub pożyczkami, co nam na pewno umożliwi i pomoże przetrwać obecny kryzys, nawet, jeśli będzie się on przedłużał.

Kto nas zna wie, że jesteśmy z natury optymistami! Chcemy wierzyć, że już za kilka tygodni ponownie zaczną się otwierać granice z państwami, które nie zostały aż tak dotkliwie doświadczone koronawirusem. Czyli takimi, jak większość państw, do których organizujemy nasze wyjazdy :-)

Na koniec chcielibyśmy bardzo podziękować za wszystkie słowa wsparcia! Z Waszych maili, telefonów i wiadomości wiemy, że chęć odkrywania świata i podróżowania jest w Was nadal silna. Dziękujemy, że przenosicie się na późniejsze wyjazdy i kupujecie nasze vouchery! Jesteśmy przygotowani do natychmiastowego rozpoczęcia realizacji wycieczek w pierwszym możliwym terminie!

Roman Stanek i ekipa Barents.pl

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

• Biuro przy ul. Krasińskiego 42 jest zamknięte dla odwiedzających. Kontakt z Wami jest realizowany w standardowych godzinach pracy biura telefonicznie (9:00 - 17:00), mailowo lub na czacie.

BON TURYSTYCZNY

• Na nasze Polskie wycieczki możecie wykorzystać bon turystyczny Ministerstwa Rozwoju.

UBEZPIECZENIE AXA (UNIQA) NA WYPADEK COVID-19

• Informujemy, że AXA (UNIQA) - ubezpieczyciel naszych wycieczek - odpowiada za zachorowania związane z wirusem COVID-19:

"Szanowni Państwo!
Pragniemy poinformować, że wszystkie polisy turystyczne AXA (KL) chronią na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w regionie, w którym ogłoszono epidemię, jak również tam, gdzie do tej pory nie zidentyfikowano wystąpienia wirusa. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy doszło do zakażenia, pokrywamy koszty leczenia nagłego zachorowania w podróży.

By otrzymać pomoc bezgotówkową należy skontaktować się najpierw z centrum alarmowym AXA. Wskażemy wtedy placówkę medyczną, gdzie zostanie udzielona pomoc i ewentualnie podjęte dalsze kroki, jeśli lekarz prowadzący stwierdzi, że konieczna jest dalsza diagnostyka ze względu na występujące objawy. W przypadku budzącym podejrzenie, lekarz na miejscu decyduje o dalszym postępowaniu, na przykład o natychmiastowym transporcie do wytypowanego oddziału zakaźnego. Przy czym podkreślamy, że zawsze będzie się przede wszystkim kierować instrukcjami wydanymi przez lokalne władze i ich rządy. Ewentualna repatriacja ubezpieczonego ze względów medycznych będzie możliwa po całkowitym wyleczeniu i przejściu kwarantanny, zgodnie z aktualnymi zaleceniami służb medyczno-sanitarnych danego kraju.

Informujemy jednocześnie, że ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu (KR) chroni tylko na wypadek zdarzeń losowych, które dotknęły ubezpieczonego lub jego bliskich zgodnie z zakresem zawartym w OWU i z powodu tych zdarzeń rezygnuje z podróży.

Mimo, że AXA nie wyłącza z zakresu ochrony ubezpieczeniowej kosztów leczenia i transportu, które dotyczą epidemii chorób zakaźnych, sugerujemy, aby podróżni przed wyjazdem śledzili komunikaty, zalecenia i ostrzeżenia państwowe.

Najbardziej aktualne informacje można znaleźć na stronach:
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Z poważaniem
Katarzyna Szepczyńska
Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Turystycznych
"

[Pobierz plik]

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZDARZENIA ZA GRANICĄ:

1. Karta EKUZ (wycieczki po Europie): Zalecamy wyrobienie karty EKUZ jeszcze przed wyjazdem, przez każdego przed uczestnika imprezy turystycznej oraz zabranie jej ze sobą. Karta EKUZ uprawnia do korzystania z pomocy medycznej na wypadek hospitalizacji w placówce publicznej w związku z nagłym zachorowaniem czy urazem. Karta EKUZ ułatwia szybsze przyjęcie do placówki. EKUZ nie pokrywa jednak wszystkich procedur medycznych, dlatego za pozostałe procedury medyczne płaci AXA (UNIQA) oraz za np. organizację transportu na miejscu, repatriację do Polski.

2. COVID-19: Wymagany jest obowiązkowy kontakt Ubezpieczonego z Centralą Alarmową (pilot wycieczki pomoże w dopełnieniu formalności). Część placówek przed przyjęciem robi obowiązkowe testy na COVID-19. AXA (UNIQA) pokrywa koszty tych testów. Cześć placówek wymaga od Ubezpieczyciela przeprowadzenie wywiadu, zatem Ubezpieczeni mogą liczyć się z taką ankietą ze strony Centrum Alarmowego.

3. Telekonsultacje: dla Klientów, których objawy wskazują na proste zachorowanie (przeziębienie, alergie słoneczne itd.) proponujemy telekonsultację w wybranym przez Klienta oknie czasowym. Klient będzie miał wówczas możliwość odbycia konsultacji z polskim lekarzem, w trakcie konsultacji otrzyma zalecenia dotyczące leków oraz ewentualnych dalszych wizyt w placówce medycznej. Procedura telekonsultacji jest już wdrożona i działa.

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 14 STYCZNIA 2021 R.