Ubezpieczenie Biura

- Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych: kliknij tu

- Gwarancja Ubezpieczeniowa AXA dla biura podróży Barents.pl dla roku 2015 - 2016
- Zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych

Gwarancja Ubezpieczeniowa AXA 2015-2016 dla biura podróży Barents.pl


Gwarancja Ubezpieczeniowa AXA 2013-2014 dla biura podróży Barents.pl


Gwarancja Ubezpieczeniowa AXA 2013-2014 dla biura podróży Barents.pl


Gwarancja Ubezpieczeniowa AXA dla biura podróży Barents.plZaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych 1Zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych 2

.