fbpx Ubezpieczenie Biura | Barents.pl

Ubezpieczenie Biura

grudzieństyczeń

• Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych: numer ewidencyjny 7965.
• Aktualna Gwarancja Ubezpieczeniowa AXA dla Biura Aktywnych Podróży Barents.pl:

Gwarancja Ubezpieczeniowa AXA 2019-2020 dla biura podróży Barents.pl

• Zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych 
(Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych).