ETYCZNA PODRÓŻ

Biuro Podróży Barents.pl przestrzega na swoich wyjazdach zasad odpowiedzialnej turystyki. Jest to taka forma podróży, która polega na tym, by zostawić po sobie jak najmniejszy ślad podczas zwiedzania danego kraju czy regionu, jednocześnie wspierając lokalną ludność własnym, odmiennym doświadczeniem.

Wspólnie z polską organizacją pozarządową Fundacja Ekorozwoju, przygotowaliśmy kilka informacji na ten temat dla wszystkich chętnych i zainteresowanych podróżników. Strona ta będzie systematycznie aktualizowana i uzupełniana.

Turystyka zrównoważona: pytania i odpowiedzi

1. Co to jest turystyka zrównoważona (odpowiedzialna)?

Zrównoważona (odpowiedzialna) turystyka, oprócz podstawowych elementów takich jak ochrona środowiska oraz ochrona lokalnych tradycji, kultury i innych jej elementów, stara się być również korzystna pod względem materialnym, a także niematerialnym dla miejscowej ludności, np. motywować ją do pozytywnej zmiany.

Oczywiście, w przypadku dbania o środowisko chodzi m.in. o niepozostawianie po sobie śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie deptanie czy nie zrywanie unikalnych kwiatów lub nie dokarmianie dzikich zwierząt. Jednak w odpowiedzialnej turystyce chodzi również o planowanie i realizację całego wyjazdu.

---

2. Jak odpowiedzialnie podróżować samolotem?

Każdy z nas ma swój udział w emisji dwutlenku węgla – gazu, którego emisja powoduje zmiany klimatu. Siedząc w ciepłym pokoju, biorąc kąpiel, podróżując samochodem, pociągiem lub samolotem, robiąc zakupy – korzystamy z energii spalanych paliw kopalnych i przyczyniamy się do emisji dwutlenku węgla.

Kalkulator wyliczy, jaki jest Twój wpływ na środowisko, związany ze spalaniem paliw kopalnych. Wpisując cel podróży, poprzez prostą kalkulację przebytych kilometrów, otrzymujemy ilość zużytego CO2, co zostaje następnie przeliczone na pieniądze. Pasażer może wybrać także cel, na jaki zostałaby przeznaczona opłata,w ramach licznych projektów, na przykład: zalesianie i rekultywacja gruntów, redukcja gazów cieplarnianych czy rozwój źródeł energii odnawialnej.

Zachęcamy do korzystania z tego typu kalkulatorów podczas naszych wycieczek!

---

3. Na co przeznaczane są pieniądze które zapłaciłem za wycieczkę?

Na przykład w Gruzji mieszkamy u lokalnych mieszkańców, w agroturystykach, które znajdują się w pobliżu jakiegoś ciekawego zabytku lub rejonu. Wiele, spośród tych gospodarstw agroturystycznych, powstało w ramach projektu organizacji pozarządowej Fundacji Ekorozwoju. Organizacja ta współpracuje z lokalnymi kobietami, motywując je do edukacji (rzemiosła, jak prowadzić własną firmę, czy też działalność usługową) i samorozwoju. Rodziny, u których mieszkamy, gotują nam oraz pomagają rozwiązywać problemy logistyczno - administracyjne. Do transportu używamy pojazdów, które są własnością niewielkich firm przewozowych, a właściciel jest często kierowcą. Podczas trekkingów naszym przewodnikiem jest zazwyczaj lokalny git, który zna góry najlepiej.

Planowanie wycieczki jest bardzo ważne, choć często o tym zapominamy. Zoorganizowanie wycieczki odpowiedzialnie nie zawsze jest łatwym zadaniem. Możemy się zwrócić do biura podróży, które program wyjazdów planuje w oparciu o zasady odpowiedzialnej turystyki. Jeżeli jedziemy na własną rękę, musimy szukać w internecie. Dziś, przy wielu miejscach historycznych, parkach narodowych, lokalnych społecznościach funkcjonują organizacje ekologiczne i stowarzyszenia tego typu. Jeżeli korzystasz z usług lokalnego przewodnika lub pilota, zamiast dużej firmy turystycznej ze stolicy, znajdź lokalnego specjalistę. Dzięki temu masz pewność, że nie tylko dowiesz się wszystkiego z pierwszej ręki, ale że Twoje pieniądze trafią do społeczności lokalnej i na jej rozwój zostaną wykorzystane.

---

4. Jak się zachowywać w kontakcie z lokalną ludnością?

Ważny jest sposób w jaki się zachowujemy i jakie pozostawimy po sobie wspomnienia wśród lokalnych mieszkańców. Cieszy mnie, jak po rocznym powrocie do Gruzji, moi lokalni znajomi mówią, że nasi turyści, którzy przyjechali rok temu byli bardzo „kulturalnymi ludźmi” i że są często wspominani przez swoich gospodarzy.

Co trzeba zrobić by być dobrze wspominanym? Jest to bardzo proste. Wystarczy szanować tradycje, zwyczaje, które w naszej kulturze są już zapomniane, nieaktualne np. te związane z religią (jak zachowanie w cerkwi, kościele). Należy szanować ludzi i z szacunkiem się do nich odnosić. Na pewno wszyscy wiemy jak wyglądają rozmowy z mieszkańcami w Egipcie czy na turystycznych uliczkach w Izraelu lub Palestynie. Brak szacunku, mówienie na ty, pokazywanie wyższości nad drugim człowiekiem, dawanie pieniędzy bez zastanowienia, nieefektywnie, na odczep się lub z nieprzemyślanego uczucia litości. Takie zachowania powodują później błędne koło – pozwalamy na to, by lokalni mieszkańcy nauczyli się, że na turyście można zarobić np. prosząc o pieniądze (zwłaszcza dzieci) lub podając im o wiele wyższą cenę przy zakupach niż w rzeczywistości dana rzecz jest warta.

---

5. Jak rozsądnie inwestować swoje pieniądze w podróży?

Oczywiście ważne jest wspieranie lokalnych mieszkańców finansowo. Sensem odpowiedzialnej turystyki nie jest jednak tylko inwestowanie efektywnie swoich pieniędzy, ale także inspirowanie, wysłuchanie ich pomysłów, by potem motywować do działania. Można rozmawiać, pomagać w tematach związanych z planowaniem, edukacją, zatrudnieniem, pokazywanie jakie wartości ma życie w demokracji – wolność słowa, uczenie się języków obcych, poszerzanie horyzontów.

---

6. Organiczne produkty i produkty sprawiedliwego handlu - Co to jest FairTrade?

Sprawiedliwy Handel (Fair Trade) to globalny, zorganizowany ruch społeczny, którego celem jest wspieranie producentów z krajów rozwijających się, a przez to zapobieganie ubóstwu w krajach tzw. Globalnego Południa. Wsparcie to polega na tworzeniu stabilnych, uczciwych i wzajemnie korzystnych relacji handlowych między uczestnikami ruchu, czyli konsumentami, organizacjami importerskimi i producentami. Obecnie handel na zasadach Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade) skupia się na takich towarach eksportowych krajów rozwijających się jak: rękodzieło, kawa, herbata, cukier, kakao, czekolada, miód, bawełna, wino, kwiaty, owoce (zwłaszcza banany), orzechy oraz ziarna (m.in. ryż i quinua).

Fair Trade opiera się na zasadach: sprawiedliwa płaca, minimalna cena, mniej pośredników, godne warunki płacy, przedpłaty, umowy długoterminowe, premie socjalne, ochrona praw kobiet, dzieci, praw pracowniczych, spółdzielczość i certyfikacja.

---


7. Jak mogę skutecznie pomóc mieszkańcom zwiedzanego kraju?
8. Jakie projekty rozwojowe i organizacje pozarządowe wspiera Barents.pl?
9. Zalecana literatura oraz linki do informacji o turystyce zrównoważonej.
już wkrótce...

---

Życzymy odpowiedzialnej podróży!
Roman Stanek, Barents.pl - biuro aktywnych podróży