fbpx ETYCZNA PODRÓŻ | Odpowiedzialne podróżowanie z Barents.pl

ETYCZNA PODRÓŻ

Biuro Podróży Barents.pl przestrzega na swoich wyjazdach zasad odpowiedzialnej turystyki.


CZYM JEST ETYCZNA PODRÓŻ?

Odpowiedzialna turystyka, to tak naprawdę niewiele:
wsparcie,
szacunek,
inspiracja.

Gdziekolwiek się jedzie, czy idzie; niezależnie czy na długą, czy krótką wyprawę, zasady są te same. Każdy z nas jest, kiedyś był lub też będzie turystą. Podczas podróży zawsze zostawiamy po sobie znak - na środowisku, na zwiedzanych miejscach, na lokalnej społeczności, na gospodarce danego regionu. Warto zatem zadbać, aby każdy nasz wyjazd pozostawiał jak najwięcej pozytywnego śladu, a jak najmniej tego negatywnego. Tym właśnie jest etyczna podróż: pozytywnym wpływem.

Zrównoważona (odpowiedzialna) turystyka, oprócz podstawowych elementów takich jak ochrona środowiska oraz ochrona lokalnych tradycji, kultury i innych jej elementów, stara się być również korzystna pod względem materialnym, a także niematerialnym dla miejscowej ludności, np. motywować ją do korzystnej zmiany.

W przypadku dbania o środowisko chodzi m.in. o niepozostawianie po sobie śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie deptanie czy nie zrywanie unikalnych kwiatów lub nie dokarmianie dzikich zwierząt.

W odpowiedzialnej turystyce chodzi również o rzetelne planowanie i realizację całego wyjazdu.


ETYCZNA PODRÓŻ WEDŁUG BARENTS.PL


To wsparcie materialne lokalnych społeczności poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, inwestycje w lokalny biznes, podniesienie poziomu życia.


To wsparcie rozwoju regionu poprzez inwestycje w bazy noclegowe, rozwój sieci sanitarnej, dbałość o zabytki.


To motywowanie do pozytywnej zmiany poprzez dzielenie się doświadczeniem, przekazywanie wiedzy.


To wspieranie działań rozwijających lokalne tradycje.


To ochrona środowiska.


CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ, KTÓRE WSPIERA BARENTS.PL

cele zrównoważonego rozwoju

Jak realizujemy cele zrównoważonego rozwoju?

Nasze działania wpływają na redukcję ubóstwa. W miejscowościach, do których od lat jeździmy z turystami, dzięki nam tworzone są nowe miejsca pracy, rozwijana jest przedsiębiorczość.  
Promujemy lokalną produkcję poprzez zachęcanie naszych klientów do zakupów u miejscowych wytwórców.
Motywujemy do modernizacji infrastruktury i wspieramy poprawę sieci sanitarnej. Część pozostawionych przez nas pieniędzy przeznaczana jest na takie inwestycje. Nie tylko podwyższa się standard obsługi turystów, ale także poprawia się np. higiena oraz zdrowie samych mieszkańców.
Akcentujemy wzmacnianie pozycji kobiet - w regionach, w których jesteśmy, to właśnie kobieta występuje w roli managera zarządzającego produktem turystycznym.
Poprzez wzrastające zaangażowanie lokalnej społeczności w rozwój regionu, aby był on chętniej odwiedzany przez turystów, zmniejszają się także nierówności społeczne.
Postępujemy tak, aby nasze działania sprzyjały dbaniu i ochronie dziedzictwa kulturalnego oraz przyrodniczego.
Staramy się nie pozostawiać po sobie negatywnego śladu na środowisku naturalnym. Gdy nie jest to do końca możliwe, dbamy aby zniwelować negatywny wpływ, wspierając np. organizacje ekologiczne.
Zależy nam na tym, aby integrować i promować różnorodność. Dlatego nasi turyści mają możliwość doświadczenia unikalnych spotkań z mieszkańcami i dziedzictwem odwiedzanych krajów.
Nasze wyjazdy to spotkanie z odmiennymi kulturami. Sprzyjamy wielokulturowości i wymianie doświadczeń.


NASZE BEZPOŚREDNIE WSPARCIE

Wyjazdy organizujemy w duchu odpowiedzialnej turystyki. Turystyki, która wspiera, inspiruje, chroni, pozostawia po sobie pozytywny ślad i niweluje ten negatywny. Pieniądze, za które realizujemy miejscowe usługi, trafiają do lokalnych gospodarzy i przedsiębiorców, co sprzyja podnoszeniu warunków życia tych ludzi, zwiększaniu się liczby miejsc pracy, zmniejszaniu nierówności oraz przekłada się na rozwój regionu.

W Gruzji, mieszkamy u lokalnych mieszkańców, w guesthousach i agroturystykach. Wiele spośród tych gospodarstw, powstało w ramach projektu organizacji pozarządowej Fundacji Ekorozwoju. Organizacja ta współpracuje z lokalnymi kobietami, motywując je do edukacji (uczy rzemiosła, jak prowadzić własną firmę, czy też działalność usługową) i samorozwoju. Rodziny, u których mieszkamy, gotują nam oraz pomagają rozwiązywać problemy logistyczno - administracyjne. Do transportu używamy pojazdów, które są własnością niewielkich firm przewozowych, a właściciel sam często jest kierowcą. Podczas trekkingów naszym przewodnikiem jest zazwyczaj lokalny przewodnik, który zna góry najlepiej. To dla nas bardzo ważne, aby biznes przyczyniał się do pozytywnych zmian w regionach, do których trafiamy.

Dzięki naszym działaniom rozwijają się także lokalne tradycje, szczególnie te unikalne, które mogłyby zostać zapomniane. W najbiedniejszym regionie Gruzji, w dolinie Pankisi, współpracujemy z Belą Mutoshvili, która swoimi działaniami stara się zachować kulturę mniejszości zamieszkujących region. W 2018 r. zaprosiliśmy do Polski, na trasę koncertową, jej zespół Pankisi Ensemble, grający tradycyjną muzykę czeczeńsko-gruzińską. W rumuńskim Banacie poznajemy wioski zamieszkane przez mniejszość czeską, które w unikalny sposób zachowały swoją specyfikę. Dzięki wyjazdom poza sezonem, umożliwiamy mieszkańcom zwiększenie ich niewielkich zasobów finansowych.

W ramach współpracy z ekologiczną fundacją Friends of The Earth, organizujemy wyjazdy "śladami wilka i rysia". Umożliwiamy poznanie z bliska dzikiego życia, jednocześnie zwracając uwagę na istotę przyrody. Część dochodów z wycieczki przekazywana jest na projekty ochrony przyrody w Karpatach Zachodnich.

Zorganizowanie wycieczki odpowiedzialnie nie zawsze jest łatwym zadaniem. Można zwrócić się do biura podróży, które program wyjazdów planuje w oparciu o zasady odpowiedzialnej turystyki. Wyjazd na własną rękę wymaga bardzo dobrego rozpoznania miejsca, do którego ruszamy, poznania lokalnych zwyczajów, ale także potrzeb - wszystko to po to, aby przede wszystkim nie zaszkodzić.

Dziś, przy wielu miejscach historycznych, parkach narodowych, lokalnych społecznościach funkcjonują organizacje, które działają na rzecz rozwoju i ochrony regionu. Warto zwrócić na nie uwagę. Jeżeli potrzebujesz przewodnika, zamiast dużej firmy turystycznej ze stolicy, znajdź lokalnego specjalistę. Dzięki temu masz pewność, że nie tylko dowiesz się wszystkiego z pierwszej ręki, ale że Twoje pieniądze trafią do społeczności lokalnej i na jej rozwój zostaną wykorzystane.


ZMNIEJSZ SWÓJ ŚLAD WĘGLOWY

Każdy z nas ma swój udział w emisji dwutlenku węgla - gazu, który powoduje zmiany klimatu. Siedząc w ciepłym pokoju, biorąc kąpiel, podróżując samochodem, pociągiem lub samolotem, robiąc zakupy - korzystamy z energii spalanych paliw kopalnych i przyczyniamy się do emisji dwutlenku węgla.

Dzięki specjalnemu kalkulatorowi możesz policzyć, jaki jest Twój wpływ na środowisko, związany ze spalaniem paliw kopalnych i go zrekompensować. Wpisując cel podróży, poprzez prostą kalkulację przebytych kilometrów, otrzymujemy ilość zużytego CO2, co zostaje następnie przeliczone na pieniądze, które można wpłacić na dowolny cel ekolkogiczny. Każdy pasażer może wybrać z licznych projektów, na co zostałaby przeznaczona jego opłata. Projekty dotyczą m.in.: zalesiania i rekultywacji gruntów, redukcji gazów cieplarnianych czy rozwóju źródeł energii odnawialnej.

Kalkulator śladu węglowego TU KLIKNIJ.


KONTAKT Z LOKALNĄ LUDNOŚCIĄ

Ważny jest sposób, w jaki się zachowujemy i jakie pozostawimy po sobie wspomnienia wśród lokalnych mieszkańców. Gdy wracamy np. do Gruzji z kolejnymi podróżnikami, lokalni znajomi mówią, że nasi turyści, byli bardzo „kulturalnymi ludźmi” i są dobrze pamiętani przez gospodarzy. Bardzo nas to cieszy.

Co trzeba zrobić by być dobrze wspominanym? To bardzo proste. Wystarczy szanować tradycje, zwyczaje, czasem odmienne od znanej nam kultury, np. te związane z religią (w cerkwi, klasztorze, etc.). Należy z respektem odnosić się do napotkanych ludzi. Brak szacunku; mówienie na "ty"; okazywanie wyższości nad drugim człowiekiem; dawanie pieniędzy bez zastanowienia, nieefektywne, na odczep się lub z nieprzemyślanego uczucia litości - takie zachowania szkodzą; powodują później błędne koło, pokazują nas w złym świetle.


ROZSĄDNE INWESTOWANIE PIENIĘDZY W PODRÓŻ

Wspieranie finansowe lokalnych mieszkańców jest ważne, bo pozwala im podwyższyć poziom usług, tworzyć nowe miejsca pracy, ale przede wszystkim realnie wpływa na podniesienie ich, często ubogiego, standardu życia. Sensem odpowiedzialnej turystyki nie jest jednak tylko inwestowanie efektywnie swoich pieniędzy, ale także inspirowanie, wysłuchanie pomysłów lokalnych mieszkańców, by potem motywować ich do działania. Można rozmawiać, pomagać w tematach związanych z planowaniem, edukacją, zatrudnieniem, pokazywanie jakie wartości ma życie w demokracji - wolność słowa, uczenie się języków obcych, poszerzanie horyzontów.


PRODUKTY ORGANICZNE I SPRAWIEDLIWEGO HANDLU (Fair Trade)

Sprawiedliwy Handel (Fair Trade) to globalny, zorganizowany ruch społeczny, którego celem jest wspieranie producentów z krajów rozwijających się, przez zapobieganie ubóstwu w krajach tzw. Globalnego Południa. Wsparcie to polega na tworzeniu stabilnych, uczciwych i wzajemnie korzystnych relacji handlowych między uczestnikami ruchu, czyli konsumentami, organizacjami importerskimi i producentami. Obecnie handel na zasadach Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade) skupia się na takich towarach eksportowych krajów rozwijających się jak: rękodzieło, kawa, herbata, cukier, kakao, czekolada, miód, bawełna, wino, kwiaty, owoce (zwłaszcza banany), orzechy oraz ziarna (m.in. ryż i quinua).

Fair Trade opiera się na zasadach: sprawiedliwa płaca, minimalna cena, mniej pośredników, godne warunki płacy, przedpłaty, umowy długoterminowe, premie socjalne, ochrona praw kobiet, dzieci, praw pracowniczych, spółdzielczość i certyfikacja.


MATERIAŁY I LINKI

Światowa Organizacja Turystyki          
Podróże a Prawa Dziecka         
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
Sprawiedliwy Handel
Kupuj Odpowiedzialnie


ŻYCIE W PODRÓŻY - ŚCIĄGA Z MĄDREGO PODRÓŻOWANIA

życie w podróży

proj. graf. © Lidka Wiśniewska z Barents.pl

WSKAZÓWKI DLA ODPOWIEDZIALNEGO PODRÓŻNIKA

(w oparciu o wytyczne Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) – krótka lista)

SZANUJ SWOICH GOSPODARZY I NASZE WSPÓLNE DZIEDZICTWO
Poznaj specyfikę kraju/ regionu, do którego jedziesz
Podziękuj za gościnę i nie nadużywaj jej
Szanuj zwyczaje
W miejscach sakralnych zachowaj panuące zasady
Naucz się podstawowych zwrotów w języku obcym
Szanuj prywatność lokalnej ludności
Pozostaw po sobie dobre wrażenie

CHROŃ SWOJĄ PLANETĘ 
Szanuj przyrodę
Zabierz ze sobą swoje śmieci
Ogranicz zużycie wody i energii
Ogniska rozpalaj w  miejscach do tego przeznaczonych
Chodź po wyznaczonych szlakach w terenie chronionym 

WSPIERAJ LOKALNĄ EKONOMIĘ 
Kupuj lokalne produkty i wyroby
Płać swoim gospodarzom, nie wykorzystuj ich gościnności
Korzystaj z lokalnych przewodników, przewoźników, noclegów
Nie kupuj produktów z nieznanych, podejrzanych źródeł

BĄDŻ ŚWIADOMYM/ POINFORMOWANYM PODRÓŻNIKIEM
Dbaj o swoje bezpieczeństwo
Miej ze sobą podstawową apteczkę oraz numery alarmowe w danym kraju
Zadbaj o kopię kwoich dokumentów tożsamości (ksero, skan na mailu)
Wspieraj lokalna społeczność

BĄDŹ PODRÓŻNIKIM SZANUJĄCYM OTOCZENIE
Szanuj lokalne prawo
Jeśli chcesz pomóc potrzebujacym, wesprzyj organizację o nich dbającą
Nie dawaj jałmużny
Bądź uczciwy

Źródło: WSKAZÓWKI DLA ODPOWIEDZIALNEGO PODRÓŻNIKA ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI TURYSTYKI 

 

PARTNERZY