fbpx Gwarancja Turystyczna Barents.pl | Barents.pl

Gwarancja Turystyczna Barents.pl

uniqaTFG

• Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych: numer ewidencyjny 7965.
• Aktualna Gwarancja Turystyczna UNIQA dla Biura Aktywnych Podróży Barents.pl:

Gwarancja Ubezpieczeniowa UNIQA 2021-2022 dla biura podróży Barents.pl

• Zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych 
(Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych).