fbpx Ubezpieczenie od kosztów kwarantanny/izolacji za granicą | aktualności | ubezpieczenie kwarantanna/izolacja za granicą

Ubezpieczenie od kosztów kwarantanny/izolacji za granicą

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wprowadziło do oferty nowe ubezpieczenie pokrywające koszty izolacji lub kwarantanny za granicą. Ubezpieczenie dostępne w ofercie Barents.pl od 15 grudnia 2021 r.

Informujemy, że od 15 grudnia 2021 r. można ubezpieczyć się na wypadek nałożenia kwarantanny / izolacji za granicą. Jednocześnie informujemy, że wszelkie koszty leczenia (KL) na wypadek zachorowania na COVID-19 za granicą, są ujęte w umowie generalnej (czyli we wszystkich wariantach ubezpieczeń UNIQA - zarówno tych zawartych w cenie wycieczki, jak i ubezpieczeń dodatkowych).

Warunki ubezpieczenia:
Pomoc w przypadku izolacji
W przypadku nałożenia na Ubezpieczonego konieczności poddania się izolacji z powodu nagłego zachorowania na Covid-19 podczas pobytu za granicą zgodnie z przepisami kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty związane z obowiązkową izolacją, jeżeli izolacja nie może się odbyć w dotychczasowym miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego lub czas jej trwania przekracza zaplanowany czas pobytu w ramach imprezy turystycznej. W takim przypadku Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty zakwaterowania i wyżywienia w standardzie nie wyższym niż wcześniej przewidziany umową związaną z podróżą, z wyłączeniem napojów alkoholowych, maksymalnie do limitu 1.000 euro na osobę. Ubezpieczenie dostępne jest po opłaceniu dodatkowej składki.

Pomoc w przypadku kwarantanny
W przypadku nałożenia na Ubezpieczonego przez lokalne służby sanitarne konieczności poddania się kwarantannie w związku z Covid-19 podczas pobytu za granicą, zgodnie z przepisami kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, Centrum Alrmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty związane z obowiązkową kwarantanną, jeżeli kwarantanna nie może się odbyć w dotychczasowym miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego lub czas jej trwania przekracza zaplanowany czas pobytu w ramach imprezy turystycznej. W takim przypadku Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty zakwaterowania i wyżywienia w standardzie nie wyższym niż wcześniej przewidziany umową związaną z podróżą, z wyłączeniem napojów alkoholowych oraz koszty transportu powrotnego do Polski lub kraju rezydencji jeżeli przekraczają pierwotnie przewidziany czas podróży, maksymalnie do limitu 1.000 euro na osobę. Ubezpieczenie dostępne jest po opłaceniu dodatkowej składki.

Koszt dodatkowego ubezpieczenia wynosi 2 PLN od osoby / na dzień.